دسته بندی محصولات

روشهای مختلف پرداخت

پرداخت کارت به کارت:

این شیوه پرداخت فقط مخصوص شهر تهران بوده و عزیزانی که خارج از مجدوده مناطق 22 گانه تهران هستند، پرداخت فقط بصورت آنلاین خواهد بود.

نکته: تا اطلاع ثانوی بدلیل شیوع ویروس کرونا از ارسال دستگاه پوز معذور می باشیم.

 

پرداخت آنلاین:

این شیوه پرداخت مخصوص سفارشهای خارج از شهر تهران می باشد. هرچند جهت تسریع در ارسال سفارشها برای عزیزان در شهر تهران نیز این شیوه پرداخت توصیه می گردد.